Julkaisut

Julkaisumyynti yhdistyksen verkkokaupassa https://holvi.com/shop/kPTrzq/

Yrittäjyyskasvatuksen aikakausikirja 2016 (20€, sis. postimaksun)

Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirja 2013 (10€, sis. postimaksun)

Muita julkaisuja voit tiedustella Ulla Hytiltä (sähköpostitse: Ulla.Hytti(a)utu.fi)

Kerhokeskuksen (nykyisin Opinkirjo) julkaisu yrittäjyyskasvatuksesta:

kerhokeskusYrittäjyyskasvatusperus- ja toisella asteella – näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen on moniääninen artikkelikokoelma, jossa yrittäjyyskasvatuksen eturivin tutkijat tarkastelevat yrittäjyyskasvatusta koulutusjärjestelmän eri osa-alueilla aina erityisopetuksesta opettajankoulutukseen.

Julkaisu on tarkoitettu koulutuksen ja koulutusjärjestelmän kehittäjille, opetuksen ammattilaisille sekä opettajaksi opiskeleville ja heidän kouluttajilleen. Voisiko koulu olla oppimisympäristö, josta ei puutu uskallusta erilaisille pedagogisille ratkaisuille ja kokeiluille, jossa erilainen osaaminen tunnustetaan ja tunnistetaan, ja jossa ilmavirta käy avoimista ovista yhteiskuntaan?

Tutustu julkaisuun Opinkirjon sivuilla.

Turun yliopiston julkaisuja
Heinonen Jarna & Hytti Ulla & Tiikkala Anne (toim.): Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. Turun yliopiston julkaisuja. Kirja sisältää artikkeleita vuoden 2010 Yrittäjyyskasvatuksen päiviltä, Turun yliopistosta.

polkujaLiiketaloudellinen aikakauskirja 3/2008
Yrittäjyyskasvatuksen erikoisnumero: Arenas of entrepreneurship education.
Hinta jäsenille 3 €, Hinta ei jäsenille 10 €
bepartKyrö Paula, Speer Sandra and Braun Gerald 2008,
Evaluating, Experiencing and Creating Entrepreneurial and Enterprising Networks (BEPART publication). University of Tampere School of Economics and Business
Adminstration in collaboration with Helsinki School of Economics Tampere: Juvenes Print.

Hinta jäsenille 5 €, Hinta ei jäsenille 15 €
moniaKyrö Paula, Lehtonen Heleena ja Ristimäki Kari (toim) 2007,
Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia
Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu:
Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto.

Hinta jäsenille 5 €, Hinta ei jäsenille 20 €
uusiaKyrö Paula ja Anna Ripatti (toim.) 2006,
Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia,
Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu:
Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto.

Hinta jäsenille 5 €, Hinta ei jäsenille 20 €
kestavaKyrö Paula 2006,
Yrittäjyys, talous ja kestävä kehitys
Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu:
Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto.

Hinta jäsenille 5 €, Hinta ei jäsenille 20 €

dynKyrö Paula ja Camille Carrier (toim.) 2005,
The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a
Cross-Cultural University Context,
Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus:
Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto.