Julkaisutoiminta

Yrittäjyyskasvatuksen aikakausikirja

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista. Yhdistys tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta, tutkijoiden ja toimijoiden keskinäistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, järjestää konferensseja sekä edistää ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Yrittäjyyskasvatuksen aikakausikirjan ensimmäinen numero julkaistiin vuonna 2014 ja toinen numero vuonna 2016. Seuraava julkaisu ajoittunee vuoteen 2018.

Julkaisun tavoitteena on tarjota foorumi suomalaisille yrittäjyyskasvatustutkijoille ja suomalaista yrittäjyyskasvatusyhteisöä kiinnostaville kansainvälisille artikkeleille ja kirjoituksille. Artikkelien ja kirjoitusten kieli on suomi tai englanti. Paperin jättämisestä ei peritä korvausta.

Tutkimusseura kutsuu nyt artikkelikäsikirjoituksia, puheenvuoroja, väitöskirjatiivistelmiä sekä kirja-arvioehdotuksia seuraavaan aikakausikirjaan! Aikakausikirjaan soveltuvia teemoja ovat esimerkiksi:

  • yrittäjyyden oppiminen, yrittäjämäinen oppiminen ja/tai erilaiset oppijat
  • yrittäjyyden opetus ja/tai yrittäjyyskasvatuksen toimivuus/vaikuttavuus
  • yrittäjyyden opettaminen ja/tai yrittäjyysopettajat toimijoina
  • yrittäjyyskasvatuksen erilaiset oppimis- ja toimintaympäristöt ja kontekstit
  • yrittäjyyskasvatustutkimuksen teoreettiset tai metodologiset kysymykset

Ehdotuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Päätoimittaja Ulla Hytti (s-posti: ulla.hytti[at] utu.fi)