Tausta

Yrittäjyyskasvatus on ollut aihekokonaisuutena peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteissa vuodesta 1994 lähtien. Myös ammatillisen ja kolmannen asteen opetussuunnitelmissa yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat olleet esillä kyseisen vuosikymmenen puolivälistä lähtien. Vähitellen on tälle aihealueelle ulottuva tutkimus saanut myös tiedeyhteisössä jalansijaa mm. väitöskirjojen muodossa.

Tämän lisäksi eri tieteenalan kotimaisissa konferensseissa yrittäjyyskasvatus on ollut useasti teemana. Esimerkiksi Kasvatustieteen päivillä, Sosiologipäivillä samoin kuin Aikuiskasvatustieteen pohjoismaisessa ja kansallisissa tutkijatapaamisissa. Näiden tapaamisten myötä nousi tarve yrittäjyyskasvatuksen omalle verkostolle ja tapaamisille. Ensimmäinen yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen järjestettiin Vaasassa vuonna 2007. Nykyisin järjestetään vuosittain valtakunnalliset yrittäjyyskasvatuspäivät.

Tapaamisten myötä verkosto vahvistui ja Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura ry. perustettiin vuonna 2009.